Úvod

Společnost PRA-LE-ZA pusobí v České republice od roku 1996.

Své aktivity jsme zaměřili na běžné i technicky náročné práce, kde kromě lezecké techniky, bylo třeba uplatnit i řemeslnou zručnost, především z oboru stavebnictví. Propojením těchto dvou profesních oblastí se otevřela nová možnost řešení technicky obtížných projektu. V mnoha případech se lezecká metoda ukázala i časově a ekonomicky úspornější než tradiční postupy (lešení, vysokozdvižné plošiny, apod.).

Výběr metody je plně podřízen konkrétní situaci, technické náročnosti projektu a je v souladu s možnostmi zákazníka. Všechny zakázky jsou posuzovány individuálně a návrh pracovního postupu je dán predcházejícím odborným vyhodnocením všech aspektu. V případě potřeby jsou ke konzultaci přizváni experti na danou problematiku.

S myslem naší práce je propojení profesionálních dovedností, seriózního jednání a spolehlivosti.